CETA – BEZCŁOWY HANDEL MIĘDZY UE I KANADĄ

CETA – BEZCŁOWY HANDEL MIĘDZY UE I KANADĄ

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA- Comprehensive Economic and Trade Agreement) to efekt niedawno zakończonych negocjacji między UE a Kanadą. 23 września 2016 roku w Bratysławie, odbyło się spotkanie europejskich ministrów do spraw handlu, padły wstępne deklaracje na temat przyjęcia umowy CETA. 27 października na szczycie Unia Europejska – Kanada, może dojść do parafowania umowy CETA. Cały proces ratyfikacji potrwa około 3 lat, jednak część z rozwiązań może być wdrożona w Polsce jeszcze przed ratyfikacją.

Według zwolenników ustawa ma zapewnić przedsiębiorcom z Unii wiele nowych rozwiązań do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Kanady, doprowadzi do zniesienia ceł i wpłynie na wzrost ilości miejsc pracy w Europie. Może znacznie pomóc w pobudzeniu wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w Europie. Tym samym otwierając rynek usług przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich norm jakościowych. Przeciwnicy podkreśląją fakt rozwoju i bogacenia się, jednak jedynie wielkich firm i korporacji zagranicznych.
Kanada zapowiada, że już w pierwszym dniu obowiązywania umowy obniży cła o wartości 400 mln euro rocznie. Korzyści jakie maja wyniknąć z CETA dla UE szacuje się na około 11 mld euro (8 mld dla Kanady). W wyniku tego w dalszej perspektywie Kanada może stać się ważnym partnerem UE. Eksport z Polski do Kanady przekroczył w pierwszej połowie 2016 roku około 12% więcej niż w roku 2015, a największymi inwestorami w Kanadzie są KGHM i Orlen.

Główne obawy sceptyków umowy między Kanadą a Unią Europejską to niekontrolowany napływ żywności GMO oraz ogromny wzrost konkurencji, któremu mniejsze przedsiębiorstwa mogą nie podołać. Zagrożenie dla wielu miejsc pracy w Europie oraz niebezpieczeństwa wynikające z bezpieczeństwa danych osobowych.

Leave a Reply