Doświadczenie

Zespół Kancelarii Łuć i Wspólnicy posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek kapitałowych, doradztwie prawnym przy procesach inwestycyjnych oraz dochodzeniu i zabezpieczaniu należności handlowych.

  • Nasi prawnicy aktywnie uczestniczyli w ponad 50 transakcjach typu IPO/Pre-IPO/SPO
  • W ramach współpracy w funduszami Venture Capital i Private Equity doradzaliśmy przy blisko 100 projektach inwestycyjnych na rynku niepublicznym i publicznym
  • Przeprowadziliśmy 34 analizy due diligence
  • Zrealizowaliśmy ponad 60 procesów łączenia, podziałów, przekształceń i przejęć zarówno niepublicznych jak i publicznych spółek
  • Doradzaliśmy przy 100 procesach podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji czy też ich umarzania
  • Udzielaliśmy porad prawnych dotyczących rynku kapitałowego i papierów wartościowych kilku firmom inwestycyjnym, w tym notowanemu na GPW domowi maklerskiemu
  • Świadcząc pomoc prawną na rzecz podmiotów z sektora bankowego i telekomunikacyjnego uczestniczyliśmy w ponad 30 000 postępowań przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń od osób fizycznych i prawnych
  • Doradzaliśmy przy ponad 20 projektach związanych z  wdrażaniem, utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury sieci szerokopasmowej

Zapoznaj się z doświadczeniem naszej kancelarii: Oferta