DOMY MAKLERSKIE, BROKERZY FOREX I ICH NOWE OBOWIĄZKI

DOMY MAKLERSKIE, BROKERZY FOREX I ICH NOWE OBOWIĄZKI

Do końca bieżącego roku brokerzy forex, domy maklerskie działające na polskim rynku są zobowiązane do wprowadzenia kilkunastu dyrektyw nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kluczową zmianą wprowadzoną przez regulatora jest konieczność raportowania wyników inwestycyjnych osiąganych przez klientów na rynku CFD/FOREX. Włączając w to ujawnianie wielkości punktów swapowych wynikających z przetrzymywania pozycji na noc oraz metodologii wyliczania swapów dla klientów. Klient musi również znać dokładne dane i warunki dotyczące wypłaty odsetek.

Nowe regulacje i spadek konkurencyjności

Ze względu na to, że nowe regulacje nie dotyczą podmiotów niepodlegających bezpośrednio pod polskie prawo, Domy Maklerskie obawiają się znacznego spadku konkurencyjności. Domy maklerskie stale walczą z trudnościami narzucanymi przez regulatora i rynek (dostosowanie do przepisów EmiR, koszty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), w tym obniżenie kosztów działalności i bardziej przychylne im regulacje prawne.

Nowa regulacja KNF ma na celu pokazanie, które podmioty prowadzą swoją działalność zgodnie z obowiązującym prawem, jak i zwiększenie transparentności. Publikowane w ostatnich latach dane pokazują, że jedynie 20% właścicieli rachunków odnosi zysk, ale jednocześnie niewiadomo ile z pozostałych 80% to rachunki, które ponoszą straty, a które to te nieaktywne. Eksperci twierdzą, że publikacja wyników i tak nie daje pełnego obrazu rynku, bo niemożliwym jest porównanie statystyk z rzeczywistymi wynikami klientów zagranicznych oraz tych inwestujących na innych rynkach.

Jedna z kluczowych zmian to kwartalne raportowanie wyników swoich klientów. Rozwiązanie to daje możliwość potencjalnym przyszłym klientom do sprawdzenia jaki procent osób traci na danym rynku. Publikacjom zbiorczym podlegają: opcje, kontrakty CFD, inne instrumenty pochodne.

Leave a Reply