OD STYCZNIA 2017 ROKU WYŻSZY PODATEK DO ZAPŁATY – NIE TYLKO DLA ZAŁOŻYCIELI SPÓŁEK

OD STYCZNIA 2017 ROKU WYŻSZY PODATEK DO ZAPŁATY – NIE TYLKO DLA ZAŁOŻYCIELI SPÓŁEK

Od stycznia 2017 zaczęły obowiazywać kolejne zmiany w prawie podatkowym. Założenie spółki kapitałowej lub przystąpienie do niej, od tego roku będzie wiązać się z koniecznością zapłaty wysokiego podatku dochodowego. Ostrożność muszą zachować osoby, które obejmują akcje lub udziały w zamian za wkład niepieniężny.

W oparciu o przepisy obowiązujące do końca zeszłego roku, przychodem wspólnika, który wnosi aport i obejmuje udziały, była wartość nominalna tych udziałów wynikająca z umowy spółki. Tym samym podatek z tytułu założenia spółki mógł być na minimalnym poziomie. Wspólnicy mieli bowiem wpływ na wysokość przychodu – jeśli wykazali mniejszy przychód przy objęciu udziałów, to później był on odpowiednio większy przy ich zbyciu. Od 1 stycznia tego roku sytuacja uległa zmianie na niekorzyść podatników. Od stycznia 2017 roku przychodem z tytułu objęcia udziałów lub akcji jest wartość rynkowa wnoszonego majątku. Podatek ten wykazuje się w deklaracji PIT-38, opłaty należy dokonać do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

 

Leave a Reply