JPMORGAN ZAPŁACI 264,5 MLD USD KARY ZA KORUMPOWANIE W AZJI

JPMORGAN ZAPŁACI 264,5 MLD USD KARY ZA KORUMPOWANIE W AZJI

Bank JPMorgan zapłaci władzom federalnym USA karę w wysokości 264,5 mld USD za to, że zatrudniał dzieci i przyjaciół wpływowych Chińczyków, by zdobywać lukratywne kontrakty w Azji.

JPMorgan zgodził się zapłacić w sumie 264,5 milionów dolarów kary (246,8 milionów euro) do budżetów – US Securities and Exchange Commission (SEC), amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości i Rezerwy Federalnej.

Regulatorzy odkryli, że między 2006 a 2013, JPMorgan zapewnił około 200 miejsc pracy i staży dla rodzin i przyjaciół kluczowych menedżerów i urzędników rządowych w regionie Azji i Pacyfiku (APAC) w celu uzyskania lub utrzymania działalności bankowości inwestycyjnej oraz otrzymania innych korzyści, w tym lukratywnych kontraktów. Schemat działania banku potocznie nazwany został programem „Synów i córek”. Program objął prawie 100 kandydatów poleconych przez urzędników państwowych w ponad 20 chińskich przedsiębiorstwach państwowych (SOE) oraz kandydatów z ponad 10 agencji rządowych. Bank JPMorgan zarobił ponad 100 mln USD z transakcji zawartych dzięki połączeniom z poleconymi w tym okresie pracownikami, którzy podjęli liczne staże, roczne kontrakty oraz zawarli umowy o pracę full-time. Większość z nich pracowała w Hong Kongu, a co najmniej jeden z pracowników otrzymał stanowisko w Nowym Jorku.

Regulatorzy podkreślają, że JPMorgan był świadomy, że takim postępowaniem ryzykuje naruszenie US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). W odpowiedzi na to ryzyko, w 2006 roku zespół prawny – Legal and Compliance w Banku JPMA, stworzył dodatkowy proces przy rekrutacji pracowników do firmy. Był to kwestionariusz dotyczący wykształcenia, kwalifikacji, koneksji pracownika z osobami, które są zatrudnione w banku.  Jednak okazało się, że proces był nieskuteczny, a dział Legal and Compliance nie rozumiał charakteru programu, jednocześnie nie kontrolując i nie kwestionując go. Dodatkowo bankierzy inwestycyjni nie udostępniali pełnej informacji działowi Legal and Compliance, który ostatecznie nie posiadał pełnej wiedzy o potencjanym nowym pracowniku firmy. Co więcej, poleceni pracownicy byli zatrudniani  między 15 grudnia, a 15 stycznia każdego roku, aby nie musieli byc wlączani w year-end headcount.

Skuteczność programu zakończyła się w 2013 roku, gdy nowy pracownik działu compliance odkrył luki w programie i wskazał możliwości łapownictwa i korupcji. Dzięki ugodzie z władzami federalnymi – m.in. z resortem sprawiedliwości i komisją papierów wartościowych – JPMorgan uniknie oskarżenia o korupcję.

Leave a Reply