NOWA KLASYFIKACJA SEKTOROWA EMITENTÓW GIEŁDOWYCH

NOWA KLASYFIKACJA SEKTOROWA EMITENTÓW GIEŁDOWYCH

W styczniu 2017 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadzi nową klasyfikację sektorową emitentów giełdowych. Nowy model będzie obejmować emitentów akcji i obligacji notowanych na rynkach regulowanych i alternatywnych GPW.

Obecna klasyfikacja sektorowa została wprowadzona w pierwszych latach funkcjonowania GPW. W tym czasie znacznie wzrosła liczba notowanych spółek, pojawiło się też wiele nowych branż.

Od początku 2017 r. obowiązywać będzie trzystopniowy podział emitentów ze względu na przedmiot prowadzonej działalności oraz grupy odbiorców: makrosektor, sektor i subsektor. Na nową klasyfikację będzie składało się 38 sektorów. Pojawią się nowe obszary – takie jak: handel internetowy, odzież i kosmetyki, gry, leasing, faktoring. 45 spółek zostało przypisanych do branży budownictwo, 31 do sektora nieruchomości, a 30 do przemysłu elektromaszynowego.

Zmiany w zakresie klasyfikacji sektorowej wpłyną na indeksy sektorowe. Indeksy WIG-deweloperzy i WIG-surowce zmienią nazwę na odpowiednio WIG-nieruchomości i WIG-górnictwo. Z początkiem 2017 r. GPW rozpocznie publikację nowych indeksów dla sektorów, które wcześniej nie były identyfikowane: WIG-leki, WIG-motoryzacja i WIG-odzież.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w klasyfikacji sektorowej emitentów oraz wskaźnikach dla poszczególnych branż będą dostępne w serwisach informacyjnych GPW od początku 2017 r.

Leave a Reply