Oferta

Bankowość i finanse

Kancelaria Łuć i Wspólnicy świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą procesów finansowych w zakresie produktów takich jak kredyty, emisje obligacji, czy pożyczki.

Doradzamy przy realizacji projektów finansowania przedsiębiorstw, procesów związanych z nabyciem udziałów lub akcji, w tym finansowania mezzanine, czy wykupów lewarowanych. Reprezentujemy zarówno stronę udzielającą finansowania, jak i uzyskującego finansowanie.

Oferujemy również profesjonalne i kompleksowe doradztwo przy procesach restrukturyzacji istniejącego zadłużenia. Reprezentujemy wierzycieli, dłużników, restrukturyzowane podmioty gospodarcze i potencjalnych nabywców aktywów. Świadczymy usługi prawne przy projektach związanych z nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności czy pakietów wierzytelności i powiązanych z nimi zabezpieczeń.

Kancelaria Łuć i Wspólnicy oferuje wsparcie swoim klientom przy:

  • strukturyzowaniu procesów finansowania oraz restrukturyzacji zadłużenia,
  • przedstawieniu ograniczeń przy pozyskaniu finansowania i utworzeniu zabezpieczeń na podstawie posiadanej dokumentacji,
  • negocjacjach i pomocy podczas przygotowania dokumentacji dotyczącej udzielenia finansowania,
  • wydaniu stosowanej opinii prawnej w zakresie potwierdzenia podmiotom udzielającym finansowania zasadności zawartych dokumentów finansowania i dokumentów zabezpieczeń,
  • analizie i potwierdzeniu spełniania warunków udzielonego finansowania;
  • negocjowaniu i przygotowaniu dokumentacji związanej z nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności,
  • obsłudze podczas rejestracji zabezpieczeń lub ich przeniesienia na inny podmiot;
  • negocjowaniu i przygotowaniu dokumentacji służącej do rozliczeń transakcji, a także umów rachunków typu escrow oraz rachunków powierniczych.

Obsługa Kancelarii Radców Prawnych Łuć i Wspólnicy w zakresie bankowości i finansów jest prowadzona przez mecenasów z wieloletnim doświadczeniem w tym segmencie prawa.

Oferta