Oferta

Fuzje / przejęcia

Wspieramy naszych Klientów podczas ich przedsięwzięć inwestycyjnych. Oferujemy pełen wachlarz usług:

  • reprezentujemy Klientów przed urzędami i uzyskujemy niezbędne decyzje administracyjne,
  • przygotowujemy pełną dokumentację dotyczącą transakcji,
  • aktywnie uczestniczymy w spotkaniach Klienta z potencjalnymi inwestorami,
  • dokonujemy analizy duedilligence,
  • prowadzimy procedury przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedmiotem naszych szczególnych starań jest optymalizacja środowiska transakcyjnego przed przystąpieniem do finalizacji transakcji. Modyfikujemy formę organizacji przedsiębiorstw w taki sposób, aby transakcja była jak najbardziej korzystna, także pod względem podatkowym.

Kancelaria Radców Prawnych Łuć i Wspólnicy zajmuje się wszystkimi typami transakcji realizowanych w ramach rynku PE/VC. Dysponujemy odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, niezbędnymi do doradzania Klientom w zakresie funkcjonowania na rynku funduszy o podwyższonym ryzyku. Wiemy jak skomplikowane i dynamiczne jest to środowisko, dlatego zwracamy szczególną uwagę na tego typu transakcje.

Oferta