Oferta

Postępowanie sądowe

Doświadczeni współpracownicy Kancelarii Łuć i Wspólnicy wspierają naszych Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach procesowych:

  • postępowaniach sądowych (procesy, powództwa, postępowania nakazowe i upadłościowe)
  • reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażem
  • postępowaniach administracyjnych i podatkowych
  • postępowaniach karnych
  • postępowaniach skarbowych
  • negocjacjach

Oferta