Oferta

Rynek kapitałowy

Eksperci Kancelarii zapewniają kompleksową opiekę prawną wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego i finansowego. Dysponujemy kompletną wiedzą w zakresie prawa papierów wartościowych, prawa bankowego i z powodzeniem stosujemy ją w praktyce. Zespół Kancelarii uczestniczył w licznych transakcjach IPO, SPO, LBO, pre-IPO, MBO. Doradzaliśmy naszym Klientom przy licznych emisjach dłużnych papierów wartościowych, wspomagając ich już na etapie przygotowania struktury transakcji, poprzez pozyskanie finansowania, emisję instrumentów finansowych oraz plasowanie oferty.

W zespole Kancelarii Łuć i Wspólnicy pracują profesjonaliści, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. Dzięki wypracowanym przez nas standardom, Klienci mają pewność, że nasze usługi realizowane są zgodnie z najlepszymi praktykami prawniczymi.

Z uwagi na to, że przykładamy szczególną wagę do świadczonych usług, nie ograniczamy się jedynie do analizy prawnej. Badamy również ekonomiczne aspekty każdego zagadnienia i włączamy je do naszych opracowań. Wierzymy, że tylko takie podejście może zaowocować wdrożeniem optymalnych rozwiązań.

Usługi naszej Kancelarii w obszarze rynku kapitałowego i finansowego to w szczególności:

  • bieżąca obsługa prawna podmiotów rynku kapitałowego i finansowego,
  • przygotowanie przedsiębiorstwa do emisji z uwzględnieniem interesów dotychczasowych właścicieli,
  • kompleksowe przygotowywanie wycen przedsiębiorstw, wraz z oceną wartości wkładów niepieniężnych,
  • obsługa prawna związana z przeprowadzaniem transakcji dokonywanych przez podmioty rynku kapitałowego i finansowego,
  • wsparcie podczas przygotowywania prezentacji przedsiębiorstwa oraz pomoc przy procesie negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz ,
  • pełnienie roli doradcy oraz reprezentanta prawnego,
  • wsparcie podczas procesu wejścia na giełdę oraz doradztwo dla spółek giełdowych.

Oferta